Borç Finansmanı

Alacak Finansmanı (Forfaiting)

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.

Forfaiting’de vade 3 aydan başlayarak 10 yıla kadar uzamakta olup, süresi; ihracat-ithalat konusu ürüne, ihracat yapılan veya ithalatı yapan ülkeye ve dünya ekonomilerine göre belirlenir.

Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tarafından satın alınması olarak tanımlanabilmektedir.

Forfaiting işleminde genelde ithalatçının borcu karşılığında ihracatçıya verdiği emre yazılı senet ve poliçeler kullanılmakta, işlem gerçekleştikten sonra ihracatçının hiçbir yükümlülüğü kalmamaktadır.

Forfaiting, dış satımdan doğan orta ve uzun süreli alacakların nakde dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle mal ve hizmet ihracından oluşan ve belirlenmiş bir ödeme planına bağlı olarak tahsilatı yapılabilecek olan alacakların bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu tarafından satın alınması olarak da tanımlanabilir. Geniş bir tanımlama yapılacak olursa forfaiting; mal ve hizmet dışsatımından kaynaklanan orta ve uzun vadeli belgeli alacakların sabit bir faiz oranı ile rücu edilemez biçimde nakde çevrilmesini sağlayan bir dış satım finansman tekniği olarak ifade edilebilir.