Borç Finansmanı

Enerji Finansmanı

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Ülkemizin istikrarlı ekonomisi ve yükselen yatırım yapılabilir ülkeler arasında yer alması nedeni ile, özellikle son yıllarda ‘Yenilenebilir Enerji’ yatırımları hız kazanmıştır.

Yenilenebilir Enerji yatırımlarının genel anlamda yüksek kapital gerektiriyor olmasından dolayı, Enerji Finansmanı ilk olarak ihtiyaç duyulan unsurlardan biri haline gelmiştir.

Her türlü; Rüzgar Enerji Santrali (RES), Güneş Enerji Santrali (GES), Hidroelektrik Santrali (HES), Jeotermal Enerji Santrali (JES), Bioenerji Santrali (BES), Biokütle, gibi Yenilenebilir Enerji yatırımı için, belli bir özkaynağa ilave olarak uzun vadeli finansman ihtiyacı kaçınılmazdır.

Enerji projelerinin finansmanı ihtiyacına yönelik, MMI Group, Yurt İçi ve Yurt Dışından fon gruplarını organize ederek çeşitli Enerji Projelerine kaynak sağlayabilmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR? 

Enerji lisansına ya da lisans sahibi olma hakkına sahip Enerji Finansmanı ihtiyacı duyan işletmeler.

SAĞLANAN FAYDALAR

 • MMI Group farkı ile işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması,
 • En uygun vade, masraf ve faiz avantajı,
 • Projeye özel ödeme planlarının oluşturulabilmesi,

KRİTERLER

 • Söz konusu proje ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılmış olması,
 • Söz konusu enerji projesine özel performans ölçümlerinin yapılmış olması,
 • İlgili lisansın alınmış ya da alınıyor olması,
 • Proje yatırımı için %15-25 aralığında özkaynak ayırılmış olması.

FİNANSMAN KONUSU

 • Her çeşit Yenilenebilir Enerji Yatırımı.

SÜREÇ

 • Finansman talebinde bulunan şirket veya birey ile ön bir görüşme gerçekleşir.
 • Tarafımızca yapılan teknik analiz raporları, fizibilite incelemesi sonrasında 1 hafta içerisinde ön bir çalışma yapılır.
 • Enerji finansmanı talebinin uygun görülmesi durumunda şirket ile sözleşme imzalanır.
 • Şirket ihtiyacına özel yol haritası ile birlikte başvuru dosyası gerekli dokümanlar ile birlikte hazırlanır,
 • Enerji projelerinin finansmanı için karar verilen Yurt İçi veya Yurt Dışı finansman kaynakları ile işlemler başlatılır.
 • Projenin büyüklüğü ve dokümanların tamamlanma süresine bağlı olarak finansman ihtiyacı 2-4 ay arasında tamamlanmaktadır.