Basın Odası

Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak
01.11.2012

Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak

İstanbul, 01 Kasım 2012 — Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Kasım sayısındaki yazısında TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonunda onaylanan Sermaye Piyasası Kanun Tasarısını değerlendirdi. Komisyona sunulan Tasarının genel hatlarının değişmediğini belirten Köksal, Birliğin de ilettiği görüşler doğrultusunda bazı maddelerde değişiklik yapıldığını söyledi.

Tasarıda açıklığa kavuşan önemli maddelerden biri olarak İMKB yapısındaki değişikliğe dikkat çeken Köksal, anonim şirket haline dönüşmesiyle borsanın artan küresel rekabet ortamında daha etkili ve verimli bir şekilde yer alacağına işaret etti. Öte yandan, bazı maddelerin ilgili makamlara iletilmesine ve Komisyon toplantılarında gündeme getirilmesine rağmen değişmediğini de belirten Köksal, yatırım fonu kurma hakkının yalnızca portföy yönetim şirketleri ile sınırlandırılmasına ilişkin endişelerinin olduğunu dile getirdi. Köksal bu konuda “Talebimiz, sadece portföy yönetim şirketlerinin değil, isteyen her kurumun ve hatta şahısların fon kurabilmesi yönündeydi Tabii ki, kurucusu her kim olursa olsun fonların yönetiminin sadece ve sadece portföy yönetim şirketleri tarafından yapılması prensibini destekliyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi beklenen Tasarının sermaye piyasasında yeni bir dönemi başlatacağını söyleyen Köksal “Tasarının yasalaşması ile İstanbul’un finans merkezi olma yolunda önemli bir aşama kaydedileceğini, başta üyelerimiz olmak üzere bütün finansal sistemin etkin ve verimli çalışmasına büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” diye ekledi.

Kasım ayının ilk haftasında Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (ICSA) ile Uluslararası Menkul Düzenleyicileri Örgütü Özdüzenleyici Kurumlar Danışma Komitesinin (IOSCO SROCC) Yarıyıl Toplantılarının Birlik ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacağını hatırlatan Köksal, amaçlarının Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki etkinliğini artırmak olduğunu söyledi.

Aracı Kurum Performans Analizi
Sermaye Piyasasında Gündem’in bu ayki sayısında, 2012/06 dönemi verileriyle aracı kurum sektörünün performans analizi yapılıyor. Raporda, 86 aracı kurumun verileri inceleniyor.

Aracı Kurumlar Arası Yoğunlaşma Yüksek
• Aracı kurumlar aktif büyüklüklerine göre sıralandığında, ilk iki aracı kurumun aktif büyüklüğü diğer 84 aracı kurumun aktif büyüklüğüne denk.

• Komisyon gelirlerine göre ilk sırada yer alan aracı kurum, sektörün toplam komisyon gelirlerinin %10’unu elde etmiş durumda.

• Net dönem kârına göre ilk sırada yer alan kurum, sektör kârının beşte birine sahip.

Ölçek Küçüldükçe Komisyon Gelirlerine Bağımlılık Artıyor
• Aracı kurumların ölçekleri küçüldükçe, ortalama efektif komisyon oranları da düşüyor.

• Orta ölçekli aracı kurumlar sektörün varlık yönetimi ve kurumsal finansman gelirlerinin yarısını üretiyor.

Banka Kökenli Kurumların Özsermaye Kârlılığı Daha Yüksek
• Banka kökenli aracı kurumların özsermaye kârlılığı %16 iken, banka kökenli olmayanlarda bu oran %18.

Yabancı Yatırımcılar Yabancı Kurumları Tercih Ediyor
• Yabancı aracı kurumların hisse senedi işlemleri ve VOB işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar arasında eşit dağılım gösterirken, kamu ve yerli özel kurumlarda yurtiçi yatırımcılar bu işlemlerin tamamına yakınını oluşturuyor.

Sektör Çalışanlarının Verimliliği
• Çalışan başına performans göstergeleri, banka kökenli, büyük ölçekli ve yabancı aracı kurumlarda çalışan başına kârlılığın daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Türk Borçlar ve Ticaret Kanununda Faiz
Sermaye Piyasasında Gündem’in bu ayki ikinci makalesinde, Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda faiz konusu inceleniyor. Makalede, anapara ve temerrüt faizi ile sözleşmesel faiz ve yasal faizin hangi durumlarda uygulanacağı konularında bilgi veriliyor. Ticari nitelikteki işlemlere yönelik olarak Türk Ticaret Kanunundaki faize ilişkin düzenlemeler de çalışmada yer alıyor.

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler

Birliğimizin 23. Üye Toplantısı Yapıldı
12 Ekim 2012 tarihinde yapılan üye toplantısında, sermaye piyasasındaki son gelişmeler görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Meclis’te
Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı hakkında 10 – 12 Ekim 2012 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Alt Komisyon ve 17 Ekim 2012 tarihinde yapılan Komisyon toplantılarında Birliğimiz, Başkan Attila Köksal ile Genel Sekreter İlkay Arıkan tarafından temsil edildi.

Haberi Paylaş
  • Share 'Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak' on Email
  • Share 'Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak' on Twitter
  • Share 'Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak' on LinkedIn
  • Share 'Köksal: Sermaye Piyasasında Yeni Bir Dönem Başlayacak' on Facebook