Basın Odası

Offshore paralarına ödeme yolu açıldı
10.04.2012

Offshore paralarına ödeme yolu açıldı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararı Off-Shorezedelere umut oldu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “Yurtbank’ın offshore bankası olan Yurt Security Off-Shore Bank’ta hesabı bulunan kişiye zararının faiziyle birlikte ödenmesine” karar vermesi sonucu ING Bank’ın offshorezede’ye yaptığı 1.2 milyon liralık ödemeyi talep ettiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yaptığı itiraz reddedildi.

Söz konusu karar ile birlikte, offshore hesabı bulunan bankaların ödemediği/ödeyemediği mevduatların sorumluluğu Fon’a yüklenmiş oldu.

10 yıl önceki batan banka furyasında mevduat sahiplerine ödeme yapılmış ancak off-shore hesaplar güvence dışı tutulmuştu. Yargıtay’ın bu kararıyla, yaklaşık 17 bin offshorezedeye de umut ışığı doğdu.

Batan banka furyasında mevduat sahiplerine ödeme yapılmış ancak off-shore hesaplar güvence dışı tutulmuştu. Off-shore’da batan para 600 milyon dolardan fazlaydı. Faiziyle birlikte TMSF’nin, 3 milyar dolara yakın bir yükle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Yurt Ticaret ve Kredi Bankası AŞ (Yurtbank) Bursa Şubesi müşterilerinden Mücdat Mançu tarafından, Yurtbank aracılığıyla Yurt Security Off-Shore Bank Ltd’ye (Yurt Security Off-Shore Bank) yatırdığı 204 bin 198,05 liralık tutarın iadesi talebiyle Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2000/823E. sayılı dosyasından Ali Balkaner, ING Bank AŞ (Yurtbank), Hazine Müsteşarlığı ve Fon aleyhine açılan dava sonucunda mahkemenin 2000/823E., 2007/427K. sayılı kararı ile davanın Hazine Müsteşarlığı ve TMSF açısından husumet nedeniyle, Oyakbank AŞ (ING Bank AŞ) ve Ali Balkaner yönünden zamansız açılmış olması nedeniyle reddine dair karar verilmişti.

TMSF açıklamasında şöyle denildi:

“Söz konusu kararın davacı ve ING Bank AŞ tarafından temyizi sonucunda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2008/2352 E., 2009/13144 K. sayılı kararı ile gerek davalı Ali Balkaner’in gerekse Yurtbank AŞ’nin külli halefi olan Oyakbank AŞ’nin hukuki durumunun saptanması gerekirken, bu davalılar hakkında açılan davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı, davalılar TMSF ve Hazine Müsteşarlığı yönünden temyiz itirazlarına karşı ise, dava içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından gerekçeleriyle davalılardan TMSF ve Hazine Müsteşarlığı lehine verilen ret kararının onanmasına karar vermiştir.

Davalı ING Bank AŞ vekilinin temyiz itirazlarına ise, bozma sebep ve şekline göre incelenmesine gerek görmemiştir. İş bu karara karşı karar düzeltme talep edilmiş ancak bu talebimiz reddedilmiştir.”

Haberi Paylaş
  • Share 'Offshore paralarına ödeme yolu açıldı' on Email
  • Share 'Offshore paralarına ödeme yolu açıldı' on Twitter
  • Share 'Offshore paralarına ödeme yolu açıldı' on LinkedIn
  • Share 'Offshore paralarına ödeme yolu açıldı' on Facebook