Basın Odası

Ziraat Bankası kârını artırdı
15.05.2012

Ziraat Bankası kârını artırdı

Ziraat Bankası ilk çeyrek bilançosunda 658,1 milyon TL kar açıkladı.

Ziraat Bankası’nın 2012 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 15 artışla 658 milyon TL oldu. Ziraat Bankası söz konusu dönem itibariyle 69 milyar 646 milyon TL kredi kullandırdı. Krediler içinde en büyük kalemi 30 milyar 410 milyon TL ile bireysel krediler oluştururken, geçen yılın aynı dönemine göre kredilerdeki en yüksek artış yüzde 28 ile tarımsal kredilerde yaşandı. Ziraat Bankası’nın aktif toplamı ise anılan dönemde 154 milyar 482 milyon TL oldu.

Ziraat Bankası 2012 Yılı 1. Çeyrek Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ziraat Bankası’nın net karı 2012 yılı 1’inci çeyrek itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında 84 milyon TL tutarında artışla 658 milyon TL oldu. Ziraat Bankası 2011 yılının ilk çeyreğinde ise 574 milyon TL olmuştu. Ziraat Bankası’nın menkul değerler cüzdanı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalışla 67 milyar 307 milyon TL’ye geriledi. Söz konusu dönemde mevduat ise yüzde 15 azalışla 107 milyar 830 milyon TL oldu. Anılan dönemde Ziraat Bankası’nın aktif toplamı yüzde 2 artışla 154 milyar 482 milyon TL oldu.

BANKA 69 MİLYAR 646 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRDI

2012 yılı 1’inci çeyreği itibariyle Ziraat Bankası’nın kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında 9 milyar 899 milyon TL tutarında artışla 69 milyar 646 milyon TL’ye ulaştı. Ziraat Bankası’nın kullandırdığı kredilerin dağılımına bakıldığında 69 milyar 646 milyon TL’lik kredinin 30 milyar 410 milyon TL’sini bireysel kredilerin, 19 milyar 507 milyon TL’sinin tarımsal kredilerin ve 15 milyar 959 milyon TL’sinin ise ticari kredilerin oluştur7duğu görüldü. Bireysel krediler geçen yılın söz konusu dönemine göre yüzde 19, tarımsal krediler yüzde 28, ticari krediler ise yüzde 2 artış gösterdi.

“2012 YILI İLK ÇEYREĞİNDE NİSPİ İYİLEŞME KAYDEDİLDİ”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın Bankanın 2012 Yılı 1. Çeyrek Sonuçlarını yaptığı yazılı açıklama değerlendirdi. Buna göre Aydın Ziraat Bankası’nın, faaliyetlerini dengeli bir bilanço yapısı doğrultusunda gerçekleştirmekte olduğunu ve önceliklerinin özkaynakları ile uyumlu bir bilanço büyüklüğü olduğunu ifade ederek “Doğru bir zamanlama ve iş planı çerçevesinde, sürdürülebilir karlılık ve etkinlik, bu hedefe ulaşılmasında başvuracağımız en önemli enstrümanlar olacaktır” dedi. Aydın, dengeli bir bilanço yapısı içerisinde sürdürülebilir bir büyümenin önemli unsurları olan karlılık ve verimlilik rasyolarında 2012 yılı ilk çeyreğinde nispi iyileşme kaydedildiğini belirterek, “Bu çerçevede, müşterilerine iştirakleri ve yurtdışı şubeleri ile bütünleşik bir yapıda değer sunmayı ve müşterilerinin ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılamayı hedefleyen iş modelimiz, proje yönetimi disiplini içerisinde adım adım hayata geçirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“ TÜRKİYE’DE TASARRUFLAR KIT OLDUĞUNDAN YATIRIM VE TASARRUF AÇIĞININ DARALTILMASINA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR”

Hüseyin Aydın, bilanço yönetiminde ana stratejinin, dengeli ve belirli bir zamanlama ile menkul değerler ağırlıklı bir bilançodan kredi ağırlıklı bir bilanço yapısına geçilmesi ve reel ekonomiye daha fazla katkıda bulunulması olduğunu belirtti. Ayrıca, tarımın özellikle de endüstriyel tarımın finansmanına öncelik verildiğini, hedeflenen müşteri segmentasyonunda tarımın daha etkin bir yapılanma ile organizasyona dâhil edildiğini sözlerine ekledi.

“Bir büyüme ülkesi olan Türkiye’de tasarruflar kıt olduğundan yatırım ve tasarruf açığının daraltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek para gerek mali politikalarda bu hususa hak ettiği önem verilmeye başlanmıştır” diyen Aydın, Türkiye’deki tasarruf eğiliminin artırılması ile ekonomiye sürdürülebilir kaynak sağlanması, müşterilere alternatif tasarruf araçları sunulması ve etkin bilanço yönetimi kapsamında kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını, bu çeyrekte TL cinsi ilk banka bonosunu ihraç ettiklerini ve ihraçların sürmekte olduğunu, çeşitlendirilmiş mevduat ürünleri ve diğer yatırım araçları ile müşterilerine değer sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aydın “Gelecek yıl 150. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Ziraat Bankası’nın köklü bir banka olarak korunması gereken değerlerinin de gelecek kuşaklara aktarılmasını mümkün kılacak bir değişim – dönüşüm projesine başlanmıştır. Banka içerisindeki iletişimini ‘Hep Birlikte, Daha İyiye’ olarak yapmakta olduğumuz bu proje kapsamında stratejik ve operasyonel yönetim etkinliğinin artırılmasını, iştiraklerimiz ve yurtdışı şubelerimiz ile matriks bir organizasyon yapılanmasını, verimli ve müşteri odaklı yapıda orta vadede global bir oyuncu olmayı hedeflemekteyiz” dedi.

“BÜYÜKLÜK YARIŞINDA OLMAYACAĞIZ”

Ziraat Bankası’nın Türk bankacılık sektöründe büyüklüğünü devam ettireceğini ancak büyüklük yarışında olmayacaklarını açıklayan Aydın, sözlerini “Ziraat Bankası olarak en büyük aktifimizin müşterilerimiz ve Bankamız çalışanları olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Haberi Paylaş
  • Share 'Ziraat Bankası kârını artırdı' on Email
  • Share 'Ziraat Bankası kârını artırdı' on Twitter
  • Share 'Ziraat Bankası kârını artırdı' on LinkedIn
  • Share 'Ziraat Bankası kârını artırdı' on Facebook