Kurumsal Finasman

İhracat Pazarı Yaratılması

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Şirketlerin ürettikleri ürünlerle ne kadar büyük ya da ne kadar küçük bir gruba yaklaşacaklarını belirleyen prosedürlere Pazar dilimlemesi denir. Dilimlemenin derecesini ürünün genel pazara yönelik çekiciliği ve bu ürünün özel pazarlara artan bir şekilde uyarlanabilme kolaylığı belirler. Bu nedenle , çoğu şirket olabildiğince geniş bir çekicilikle başlar, sonra da daha fazla kavrayış kazandıkça odağını keskinleştirir.

Aşağıda Uluslararası bazda temel bir pazarlama planı geliştirme taslağı verilmiştir. Böyle bir plan elbette her şirket için farklılıklar gösterecek ve çalıştığımız şirketler bazında en baştan düzenlenecektir.

Pazarlama Başarısı İçin Yönlendirici İlkeler:

A – Giriş : Pazarlama planının uzun ve kısa vadeli amaçlarının bir özetinin yanısıra hedef pazarların kısa bir tanımı

B – Ürün Tanımı: Ürün hattını aşağıdaki kategorileri temel alarak hedef pazarın perspektifinden değerlendirir:
1- Pazaryeri avantajı
2- Yenilik
3- Kültürel Uyumluluk
4- Algılanmış Karmaşıklık
5- Uyarlama İstekliliği
6- Mevcut Aşinalık
7- Potansiyel direniş
8- Potansiyel pay büyüklüğü

C – Hedef Pazar:
1- Hedef pazarın kültürel ve ekonomik araştırması yapılır.
2- Yerel tüketici satın alma alışkanlıkları belirlenir.
3- Yerel fiyatlandırma stratejileri tanımlanır.
4- Hedef pazarların büyüklükleri tesbit edilir.

D – Rekabet Analizi: Her bir dolaylı ve dolaysız rakip için:
1- Hedef pazardaki varlığı
2- Komşu pazarlardaki varlığı
3- Kendi ülkesindeki faaliyetleri
4- Doğrudan rakip ürünleri
5- Dolaylı rakip ürünleri
6- Yerel reklem ve promosyon çabalar
7- Yerel dağıtım kanalları
8- Uluslararası dağıtım kanalları
9- Hükümet bağlantıları
10- Stratejik ortaklıkları,
11- İthalatçı ilişkileri
12- Gelecekteki rekabet potansiyeli analiz edilir.

TÜM BU ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI İÇİN GEREKEN YOL HARİTASI:

  • Şirket ile çalışma kararının karşılıklı olarak alınması,
  • Ön görüşmelerin başlatılması,
  • Ayrıntılı pazarlama planının şirkete sunulması,
  • Pazarlama planının kabul edilmesine müteakip sözleşmelerin yapılması,
  • Pazarlama planının uygulamaya konulması,
  • İhracatın gerçekleşmesi.