Kurumsal Finasman

Kobi Yapılandırma

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
1- ŞİRKETİN BUGÜNE KADAR OLAN PERFORMANSININ TESPİTİ
FİMO METHODU (Finans, Pazarlama ve Operasyonlar)

2- ŞİRKETİN BÜYÜME KAPASİTESİNİN TESBİTİ
RECOIL METHODU (Kaynaklar, Deneyim, Denetim ve Sistemler, Fikirler ve Yenilik, Liderlik)

3- ŞİRKETİN ULAŞMAK İSTEDİĞİ YERE GİDEN YOLDA YAPILMASI  GEREKENLERİN PAYLAŞIMI VİZYON BELİRLEME (Strateji, Pazarlama, Ekipler)

4- FİNANSIN DÜZENLENMESİ
Büyüyen şirketlerin büyüme planları içindeki gizli finansal anlamları görebilme kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar. (Büyüme=Nakit)
a. Finansal Değerlemeler
b. Finansal Fizibilite Çalışmaları
c. Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

5- ŞİRKET AMAÇLARININ DENETİMİ

6- ETKİN PLANLAMA YÖNETİMİ

7- STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

8- PİYASA DENETİMİ

9- REKABET DENETİMİ

10- KÜLTÜR DENETİMİ

11- ORGANİZASYON YAPISI DENETİMİ

12- KISA DÖNEMLİ PLANLARIN TESBİTİ

13- PAZARLAMA DENETİMİ

14- UZUN DÖNEMLİ İŞ PROJE VE PLANLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
MORFA YÖNTEMİ (Piyasalar, Amaçlar, Kaynaklar, Finans, Yetenek)

15- FİNANS VE STRATEJİNİN BİRLEŞİMİ İLE DENGELENMİŞ ŞİRKET PUAN  KARTI SİSTEMİNİN UYGULANMASI

16- FİNANSMAN, PAZARLAMA, OPERASYONLAR VE ÜRETİM, KAYNAKLAR, DENEYİM, DENETİMLER VE SİSTEMLER, FİKİRLER VE YENİLİKLER, LİDERLİK UNSURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SNOW METHODU

17- PROJE KONUSUNDA;
a. Projenin finanse edilebilirliğinin tesbiti
b. Finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal fizibilitenin incelenmesi
c. Fiyatlama modellerinin geliştirilmesi ve finansman kaynakları ile irtibata geçilmesi
d. Finansmanın oluşturulması, pazarlıkların sürdürülmesi ve sonuçlandırılması