Sermaye Finansmanı

Ortak Girişim

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Ortak girişim, şirketlerin iki usulden birine müracaatları suretiyle yapılmaktadır:

a) Şirketlerin birleşmesi veya

b) Şirketler arası işbirliği

Birleşme, iki ya da daha çok şirketin, tek yönetim altında bir araya gelmesini ifade eder. İlgili şirketlerin, tek bir tüzel kişilik altında birleştikleri bir sistemdir. Şirketler arası işbirliği ise, şirketlerin sadece belirli bir işin ifası için bir araya gelmelerini ifade eder. Yerli ve yabancı şirketler arasında belirli bir işin ifası için ve belirli bir süre ile sınırlı olarak girişilen bu “ortak maceraya” Joint Venture denilmektedir. İşbirliğinin yerli ve yabancı yatırımcılar arasında olması, ortak macera kavramına, daha uygun düşmektedir.