Borç Finansmanı

Proje Finansmanı

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Proje Finansmanı genel anlamı ile, hayata geçirilmek istenen bir yatırım projesi için ihtiyaç duyulan fonun tedariği anlamına gelmektedir. Kullanılacak olan bu finansmanın, uzun vadeli, ödemesiz dönemli, uygun maaliyetli olması ve uluslararası bir fon kuruluşu vasıtası ile organize edilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki en büyük sorun, doğru finansman kaynaklarının bulunamaması sorunudur.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Mali tabloları düzenli ve güçlü her şirket, fizibilitesi hazırlanmış ve hayata geçirilmek istenen projenin finansman ihtiyacı için bu üründen faydalanabilir.

SAĞLANAN FAYDALAR

Finansman ve maliyet projenin gelecekteki nakit akımlarına göre değerlendirilir. Şirketlere birden fazla projeye yatırım yaparak riski dağıtma, bir anlamda risk yönetimi yapma imkanı verir. Ayrıca bilanço dışı hesap tutma, borçlanma ve vergi kolaylıkları sağladığı gibi hissedarların gelirlerinin artmasına da imkan tanır.

KRİTERLER

 • Profesyonel bir fizibilite raporunun hazırlanmış olması,
 • Şirket cirosunun 30 Milyon TL ya da üzerinde olması,
 • Kredi talebinin en az 3 Milyon TL olması gerekmektedir.

FİNANSMAN KONUSU

 • Alternatif Enerji Projeleri,
 • Ofis ve/veya Konut Projeleri,
 • AVM Yatırımı Projeleri,
 • Sağlık Yatırımı Projeleri,
 • Turizm Yatırımı Projeleri,
 • TeknoPark/Serbest Bölge Teşvik Yatırımı,

SÜREÇ

 • Proje finansmanı talebinde bulunan şirket ile ön bir görüşme gerçekleşir.
 • Gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte fizibilite ve banka dokümanları talep edilir.
 • Tarafımızca yapılan analizler sonrasında 7 iş günü içerisinde ön bir çalışma yapılır.
 • Kredi talebinin uygun görülmesi durumunda şirket ile sözleşme imzalanır.
 • Şirket ihtiyacına özel yol haritası ile birlikte başvuru dosyası hazırlanır ve işlem başlatılır.
 • Kredi onayı süreci, finansmanın Yurt İçi veya Yurt Dışı olmasına bağlı olarak farklılık gösterir .

Proje Finansmanı, bir yatırım projesinin; projeyi gerçekleştirecek ortakların kredibilitesi, üretilecek ürünün /verilecek hizmetin ait olduğu sektörde beklenen gelişmeler, üretilecek ürünün/verilecek hizmetin alıcıları, üretim / hizmet tesisini fiziki olarak tamamlamayı taahhüt eden firmanın referansları, hukuki çerçeve gibi unsurlar dikkate alınarak proje analizinin yapılması ve projenin tamamlanması için gerekli orta-uzun vadeli finansmanın sağlanmasıdır. Proje finansmanı bir şirketin genel kredi ihtiyacına değil, bu şirkete ait bir yatırım projesinden doğacak nakit akımlarına odaklanan bir finansman metodudur. Başarılı bir Proje Finansmanı düzenlemesinde girişimcilere göreceli az miktarda bir teminat yükü düşerken, kreditörler farklı mali araçlarla sağlanan garantiler sayesinde risklerini azaltabilmektedirler.

Proje Finansmanı Nedir?

 • Eksik sermaye ihtiyacının, şirketin bilançolarını şişirmeden maksimum oranda giderilmesidir.
 • Genellikle tek bir varlığın, gelir kaynağının ya da projenin finansmanıdır.
 • Finansman karşılığında projenin gelirlerinin ya da varlığın teminatı söz konusudur.
 • Sınırlı yada sıfır şirket desteği verilerek yapılmış, sözleşmelere bağlı ve piyasanın talebi olan basit yapıları içeren projelerdir.
Ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiğimiz ‘Proje Finansmanı’ çalışmalarımıza örnek gösterecek olursak: Kamu Proje Finansmanı, Kamu-Özel Sektör Proje Finansmanı, Enerji Proje finansmanı, Hastane Proje Finansmanı ya da Sağlık Proje Finansmanı, Gayrimenkul Proje Finansmanı, Turizm Proje Finansmanı olarak sıralanabilir.

*Belirlenecek vade, kredi türü, faiz oranı ve masraflar finansman talebinde bulunan şirketin kredibilitesine, pozisyonuna ve projenin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.