Sermaye Finansmanı

Şirket Devir ve Birleşmeleri

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Ülkemizde reel sektörde son zamanlarda artan rekabet, firmaların piyasada kalmalarını gün geçtikçe zorlaştırıyor ve firmalar için ayakta kalabilmek, düzgün bir yönetim anlayışı ve stratejik kararların doğru zamanda ve doğru biçimde uygulanabilmesine bağlı hale geliyor. Bu ortamın doğal sonucu olarak firmalar zaman içinde yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak ve stratejik ya da finansal işbirlikleri yapmak zorunluluğu hissetmektedirler. Bu doğrultuda işletmeler varlıklarını koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi ve pazarlara ulaşım imkanlarını paylaşarak büyümeyi tercih etmek zorunda kalırlar.

Böylece, firmalar büyümelerini yalnızca kendi kaynak ve çabaları ile sınırlamaktan kurtulma avantajının yanı sıra (özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için) uluslararası pazarlara açılma ve küresel faaliyet gösterebilme gibi rekabet üstünlüklerine de sahip olurlar. İşletmeler arası işbirliğinin birleşme olarak adlandırılması için hem ekonomik hem de hukuksal yönden işletmelerin bir birlik haline gelmeleri ve aynı zamanda işletmelerin mal varlıklarının da birleştirilmiş olması gerekmektedir.