Sermaye Finansmanı

Şirket Satın Almalar

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Acqusition (satınalma), genellikle farklı büyüklükteki işletmeler arasında gerçekleştirilen birleşmelerdir. Bu birleşme şeklinde işletmelerden biri, diğer işletmenin veya işletmelerin aktiflerin tamamını veya bir kısmını satın alır. Burada satın alınan işletme, satın alan işletme tarafından eritilmekte veya onun tarafından yutulmaktadır.

Buna göre, bir şirketin diğer şirketi satın alması ve satın alınan şirketin hükmü şahsiyetinin ve hukuki varlığının ortadan kaldırılarak bütün aktif ve pasifleri ile satın alanın eline geçmesine satın alma denir.

Bir şirketin, diğer bir şirketi satın alması temelde bir yatırımdır. Bu yüzden sermaye yatırımlarının temel ilkesi doğal olarak burada da geçerlidir. Satın alma işlemi, ancak hisse senedi sahiplerinin varlığına net bir katkıda bulunuyorsa yapılmalıdır.