Sermaye Finansmanı

Stratejik Ortaklık

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Stratejik Ortaklıklar; bir şirketin azınlık hisselerinin kendi sektöründe faaliyet gösteren bir başka firmaya stratejik amaçla satışıdır. Sermaye finansmanı ve şirkete stratejik ortaklıklar sunar. Stratejik ortağın amacı genelde ortak olduğu şirkete kalıcı olmak, uzun vadede kârlı bir yatırım elde etmektir.

Stratejik Ortaklığın Avantajları;

  1. Finansal,Yönetimsel destekle beraber kurumsallaşmayı getirir.
  2. Yeni pazarlara ulaşarak firmanın Pazar payının artırılmasını sağlar.
  3. Sinerji yaratarak maliyetlerin azaltılmasını,verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını sağlar.
  4. Şirket değerinin yükselmesini sağlar.