Borç Finansmanı

Yatırım Malları ve Ekipman Finansmanı

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
MMI Group, Şirketlerimize dünyanın dört bir yanından ithal edecekleri yatırım malları için bu ülkelerin ihracatlarını da teşvik edecek uzun vadeli finansman imkanları sunmaktadır. Burada en önemli ve en büyük faydalardan biri de yeterli imkanlara sahip olan firmalarımızın, organize etmiş olduğumuz işleyiş içerisinde yer alan finansman şirketlerinin kefaleti dışında başka hiçbir teminat vermeden finansman kullanabilmekleridir.

Ülke Finansman Destekleri (ECA Kredileri)

Yurt Dışı İhracat Kredi Kurumlarından (ECA-Export Credit Agency) sağlanan ve ithalatçı ülke riskinin sigortalandığı bu Finansman Desteklerde, ithalatçılarımıza vadeli alım olanakları sağlanmaktadır. Ülke Finansman Destekleri yatırım malı ithalatı yaparken orta ve uzun vadeli kaynağa ihtiyaç duyan müşterilerimiz için uygundur. MMI Group ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı teminat mektubu karşılığı kullanabileceğiniz bu Finansman Desteklerinin vadeleri 2 ila 7 yıl arasında değişmektedir. Bu tür Finansman Desteklerinde İhracatçı firma parasını aracı bankadan peşin almakta, Finansman Desteği kullanan proje sahibi ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir.

MMI Group, global işleyiş içerisinde yer alan, İhracat Finansman Desteği ve İhracat Finansman Desteği garanti kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Sık olarak kullandırılan ülke Finansman Destekleri şöyle sıralanabilir :

  • GSM (102 ve 103) FİNANSMAN DESTEĞİ (ABD – Tarım Ürünleri)
  • HERMES FİNANSMAN DESTEĞİ (Almanya)
  • US EXİM FİNANSMAN DESTEĞİ (ABD)
  • OND (Belçika)
  • SERV (İsviçre)
  • OEKB
  • SACE (İtalya)
  • KEXIM (Kore Exim)
  • CESCE (İspanya)
  • SLOVAK EXIM